Úvod

Bezpečnosť a ochrana majetku a osôb je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. S rastúcou odvahou a drzosťou páchateľov majetkových a násilných trestných činov je potrebné zvyšovať aj bezpečnostné štandardy, ktoré dnes už dávno presiahli systémy na nočné stráženie prázdnych objektov. A preto v súlade s týmto tvrdením sme dodávateľmi komplexných riešení v oblasti technickej a objektovej bezpečnosti.

Montáže, Opravy, Výmeny, Upgrade, Revízie